Työmaavalvonta

Työmaavalvoja on ennakoiva ja kokemustaan hyödyntävä rakentaja, joka toimii aisaparina työnjohdon ja muun työmaahenkilöstön kanssa.

Valvoja luo työmaalle luottamukselliset ja asialliset suhteet, ennakoi asioita, puuttuu niihin hyvissä ajoin ja sopii korjaavista toimenpiteistä työmaan kanssa asiakkaan etuja valvoen.

Työmaavalvonta tehtäviä voivat olla mm:

 • Työmaan tekninen valvonta
 • Urakkasopimusten mukaisten velvoitteiden valvonta
 • Aikataulun valvonta
 • Työmaakokousten valmistelu ja pj / siht tehtävät
 • Kustannusten valvonta
 • Turvallisuusjohtaminen
 • Vastaanottotarkastusten valmistelu
 • Taloudellisten loppuselvitysten valmistelu
 • Muut hyvään valvontatoimeen kuuluvat tehtävät
   

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency